Disclaimer

Deze website is eigendom van DELMI DECOR BVBA.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

DELMI DECOR BVBA (Ondernemingsnummer: BE0414771010 ), hierna te noemen Delmi Decor, verleent u hierbij toegang tot www.delmidecor.be ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Delmi Decor behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website

Beperkte aansprakelijkheid

Delmi Decor spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Delmi Decor.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Delmi Decor nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Delmi Decor.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Delmi Decor, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Contactgegevens
DELMI DECOR BVBA

Oudenaardsesteenweg 24

8500 KORTRIJK

Tel: +32 (0)56 22 23 34

Fax: +32 (0)56 22 60 31

E-mail: info@delmidecor.be

Ondernemingsnummer: BE0414771010